vrijdag 8 oktober 2010

opstel

Op deze school komen de ouders iets minder vaak binnen ín de school dan op de Wethouder van Eupenschool. Zo kwam het, dat ik pas deze week opmerkte dat er een muur behangen was met verfwerk en bijbehorende opstellen van Elises klas. Opeens zag ik een bekend handschrift - dat is niet zo moeilijk, want de meeste kinderen in Engeland schrijven op groep-5-leeftijd losse letters, aanelkaarschrijven komt pas later in het curriculum aan de orde. Ik was overigens behoorlijk onder de indruk van wat Elise na precies twee weken op een UK school wist te produceren: