zaterdag 27 oktober 2007

vlochen op de banch

Gijs kan nog steeds de K niet zeggen. Dat leidt tot allerlei leuke uitspraken. Gijs imiteren is bijna onmogelijk zonder fouten te maken, hijzelf is juist heel consequent: een K aan het begin van een lettergreep is een T, een K middenin of aan het eind is een CH. En héél héél soms komt het uitzonderingenlijstje erbij. Bijvoorbeeld als we pannenkoeken eten. Die heten pannepoechen. Voor het overige doen tnopjes tlich tlach en tichters twach twach. Plachen wij vlochen met boter op onze trechter. Eten wij toechtjes met chocholademelch erbij en lezen des avonds een boechtje op de banch.

Geen opmerkingen: